PikaH5

 

Thời Gian: 07 Ngày Server Mới

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện , mỗi ngày nạp thẻ đạt mốc có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

 

Chúc Các Tiên Hữu Tu Thành Chính Quả !