PikaH5

Quà Nạp Mỗi Ngày

Game: Huyết Chiến Thần Ma - Đăng ngày: 27/10/2020

 Quà Nạp Mỗi Ngày

 Thời Gian : 07 Ngày Máy Chủ Mới

Nội Dung : Trong 07 ngày khai mở máy chủ mới , mỗi ngày các Tiên Hữu nạp đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

​​​​​​​ Lưu Ý: Sự kiện sẽ làm mới mỗi ngày , Tiên Hữu vui lòng nhận thể để không mất phần thưởng
 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ!