PikaH5

 Quà Nạp Lần Đầu Nhận Quà Giá Trị 

 Thời Gian: Vĩnh Viễn 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Tiên Hữu nạp bất kỳ vào game có thể nhận 

 Lưu Ý : Sự kiện  chỉ được tính lần nạp đầu tiên vào game

 

 Quà Nạp Thêm 188 Vàng 

 

 Thời Gian: Vĩnh Viễn 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Tiên Hữu nạp bất kỳ vào game có thể nhận 

 Lưu Ý : Sự kiện  chỉ được tính lần nạp lần thứ 2 vào game

 

 Quà Nạp Thêm 1000 Vàng 

 

 Thời Gian: Vĩnh Viễn 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Tiên Hữu nạp bất kỳ vào game có thể nhận 

 Lưu Ý : Sự kiện  chỉ được tính lần nạp lần thứ 3 vào game

 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ!