PikaH5

Nạp Tích Lũy Nhận Thất Tinh Trận

Game: - Đăng ngày: 06/01/2020

 

Thời Gian: Vĩnh Viễn

Nội Dung: Từ ngày 27/05/2019 khi chuyển Cxu vào game đạt mốc tích lũy 1 Triệu Cxu ( Không giới hạn thời gian và số lần chuyển)  , vui lòng báo danh tại Fanpage Cổng Game Online Chơi68  để báo danh nhận Thất Tinh Trận x1

Lưu Ý:

Chỉ tính Cxu chuyển vào game , không áp dụng khuyến mãi hoặc Thẻ Cxu

Nạp đủ mốc 1 Triệu Cxu là có thể nhận 01 lần , không giới hạn số lần nạp và số lần nhận

Ví dụ : Chuyển 2 Triệu Cxu sẽ nhận Thất Tinh Trận x2