PikaH5

1. Hỗ trợ các vấn đề không liên quan đến các chức năng của game

Bạn vui lòng truy cập Trang hỗ trợ để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất, không hỗ trợ qua fanpage nhé

 

2. Hỗ trợ các vấn đề ingame chức năng hay hoạt động của game

Bạn vui lòng đăng câu hỏi lên các group của game để các ADMIN Game hoạt động trên group có thể giái đáp một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất nhé

Chúc các bạn chơi game vui vẻ