PikaH5

Khuyến Mãi Nạp Thẻ

Game: - Đăng ngày: 18/02/2021

 Khuyến Mãi Nạp Thẻ

 Thời Gian : 00:00 - 23:59 19/02/2021

 Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần các Tiên Hữu chuyển Cxu vào game sẽ được x2 số KNB vào game