PikaH5

INFO Game Ngọa Long S92

Game: - Đăng ngày: 15/03/2021

1. Giảm 10 lần Nguyên Liệu Giác Ngộ Tướng

2. Cường hóa bằng cấp thành chính

3.Thông Tin Update và Tướng PBM:

 Danh Sách Tướng Được Tăng Damage:

- Chu Du, Triệu Vân, Chu Thái, Lục Tốn, Điêu Thuyền ( tăng tỉ lệ buff)

- Quý Tử: Quý tử sự kiện thần tướng tăng chỉ số 3 vòng lên 115 +3.5

 Danh Sách Tướng Thượng Cổ Update :

- Đặng Ngãi |Hành Binh Độ Hiểm [Chiến + Kế + Thường] Nhận hiệu quả Giải Trừ và Tịnh Hóa, sau đó tấn công 3 lượt 500 sk, tự thân hồi 100 sk và nhận Độ Hiểm nếu chưa bị tấn công lần sau tăng 50% công kích

- Khương Duy: | Bắc Vọng Trung Nguyên [Kế + Thường ] Đối với mục tiêu ít lính nhất phát động 1 lần tấn công kế sách lính càng ít sát thương cang lớn, và 1 lần tấn công thường lính càng ít sát thương càng lớn, đồng đội ngẩu nhiên nhận được hiệu quả Truân Điền 2 lượt, tự hồi 100sk

- Điển Vi | Cổ Chi Ác Lai [Thường] Tấn công toàn thể, mục tiêu ít lính nhất tấn công 1 lần lính càng ít sát thương càng lớn, nhận hiệu ứng Kích Nộ tự thân hồi 100sk

- Lữ Mông |Thiên Nhận Tố Giang [Chiến + Kế] Tấn công 500 sk chiến pháp và kế sách hậu phương,đối phương nhận hiệu ứng Thiên Hỏa 2 lượt, tự thân nhận hiệu quả Thiên Vận 3 lượt, tự thân hồi 100 sk

- Cam Ninh, Trương Phi, Hạ Hầu Đôn| Vạn Phu Mạc Địch [Chiến Pháp] Tấn công địch trên đường thẳng 2 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng lớn và giảm 200 sk, có tỉ lệ xua đuổi trang thái có lợi trên đường thẳng của địch, tỉ lệ khiến địch hàng dọc hỗn loạn 

- Bàng Đức, Thái Sử Từ | Thương Long Xuất Hải: [Chiến Pháp] Sát thương địch 2 lần trên đường thẳng, gây thêm 1 lần sát thương cho địch phía sau, lính mục tiêu càng ít sát thương càng cao, bản thân hồi 50 + (50) sĩ khí, trạng thái thiết bích 1 lượt

- Mã Tốc | Nghiệp Viêm Phong Bạo: [Mưu Công] Tấn công đơn, gây sát thương cho kẻ địch và hiệu ứng thiêu đốt 2 lượt, lính đối phương càng nhiều sát thương càng cao, bản thân hồi 145 sĩ khí và tăng 200% mưu công

- Hoa Hùng | Dũng Quan Tam Quân: [Thường] Nhận hiệu quả Dũng Tuyệt, tấn công 500sk hàng ngang cùng giảm 20% vật phòng, địch binh lực càng nhiều sát thương càng cao, bản thân hóa giải hiệu quả bất lợi

- Cố Ung, Mã Lương, Tuân Du | Thiên Hàn Địa Đống : [Kế Sách] công kích hàng ngang tướng địch giảm 25sk, sĩ khí càng cao sát thương càng lớn, có xác suất đóng băng, bản thân hồi 100 sk

- Điêu Thuyền | Nguyệt Hạ Độc Vũ : Tăng tất cả công kích phe mình 90%, giảm tấn công quân địch 80%, duy trì 2 hiệp, có tỉ lệ Mê Hoặc địch 2 hiệp

- Chung Hội | Ngạo Nghễ Thiên Hạ: [Kế Sách] sát thương mưu công toàn thể quân địch 3 lần, giảm mưu phòng toàn thể 2 lượt, hồi lính toàn phe ta, bản thân hồi 100sk

- Trương Giác | Bình Thuật: [Kế Sách] Mưu công toàn bộ địch 3 lần, làm choáng lính địch đơn vị ít nhất tự thân hồi phục 50+50 sĩ khí.

- Tư Mã Chiêu | Ám Vân Chiến [ Kế Sách] tấn công nhóm, khiến toàn phe địch giảm 10 sk, hiệu quả trị liệu giảm 85% và gây hiệu quả Ám Hồn trong 30 lượt, bản thân hồi 100 sk

- Nhan Lương | Nhất Kỵ Phá Thánh:[ Chiến Pháp] tấn công toàn thể, tướng ít lính nhất phe ta Hộ Thuẫn 2 lượt, duy trì 2 lượt, tự thần hồi 145 sk

- Văn Sửu | Nhất Kỵ Đương Thiên: [Chiến Pháp] chiến pháp liên tục, phát động tần công địch 5 lần 500 sk, tấn công ngẫu nhiên, bạo kích 300%, tự thân hồi 145 sk

- Công Tôn Tu | Thập Phương Câu Diệt: [Thường] tự thân tăng bạo kích và hiệu quả Thiên Vận, sau đó tấn công toàn thể địch nhận 500 sk, lính càng ít sát thương càng lớn

- Lữ Bố | Quỷ Thần Nhất Kích: [Chiến Pháp] tấn công toàn thể cực cao có xác xuất hổn loạn, tấn công thêm 3 lần đơn mục tiêu ngẫu nhiên chiến pháp, tự thần hồi 100 sk thu được hiệu quả Phá Thánh và Điên Cuồng, duy trì 3 lượt, Phá Thánh gây thêm 2.5 lần sát thương với kẻ địch có miễn dịch

- Hoa Đà | Thánh Thủ Hồi Xuân: [Kế Sách] trị liệu toàn đội, sau đó trị liệu cho đồng đội ít lình nhất, phục hồi 100 sk và cố thủ 2 lượt, bản thân phục hồi 145 sk

- Tả Từ | Đạo Pháp Thiên Địa: [ Kế Sách] tấn công toàn bộ kẻ địch, lính càng nhiều sát thương càng cao, giảm 25 sk, tịnh hóa 3 lượt tự hồi 100 sk

 

  Tướng Thượng Cổ (Tướng Tím)

- Tào Phi, Vương Doãn| Up Áp: [Kế Sách] Mưu công toàn quân địch, mục tiêu binh lực càng ít sát thương càng cao, khiến địch vào trạng thái đào binh 2 lượt, bản thân được hồi lính, đồng đội tăng 10% công thủ.

- Chu Thương| Xuyên Vân Thứ: [Thường] Gây sát thương cao cho toàn phe địch, tấn công địch phía trước 3 lần, bản thân tăng 50% vật công và 10% phòng thủ.

- Chu Nhiên| Thần Cơ Nỏ: [Chiến+Kế] Gây 3 lần sát thương cho địch và bản thân hồi 145 sĩ khí, đồng thời vào trạng thái loại bỏ, bạo kích và hút máu, duy trì 2 lượt.

- Trương Ninh| Quỷ Cốc Di Sách: [Thường] Tấn công toàn bộ địch 2 lần, Hội Tâm, Dũng Tuyệt 2 lượt, đồng thời nhận Thiết Bích, Khư Trừ 1 lượt và hồi 50 sĩ khí.

- Tuân Vực, Bàng Thống| DIệt Thế Thiên Lôi: [Kế Sách] Gây sát thương toàn thể quân địch và thêm 5 lần thiên lôi cho địch có lính ít nhất, lính mục tiêu càng ít sát thương càng nhiều,tự thân phục hồi 100 sĩ khí, địch dính Âm Hồn.

- Lục Tốn| Nghiệp Viêm Phong Bạo: [Kế Sách] Tấn công đơn, gây sát thương lớn cho kẻ địch và tạo ra lửa thiêu đốt 2 lượt, lính hiện tại của đối phương càng nhiều sát thương càng cao, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí và tăng 200% mưu công.

- Hoàng Trung, Tôn Thượng Hương| Bách Lý Truy Hồn: [Thường] Tấn công đường thẳng và địch ít lính nhất, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính và không nhận hiệu quả có lợi, tự thân bạo kích và hồi phục 145 sĩ khí.

- Từ Hoảng| Man Ngưu Sơn: [Chiến Pháp] Chiến pháp liên tục, tấn công toàn bộ địch, binh lực địch càng ít sát thương càng cao, xác suất khiến địch hỗn loạn trong 1 lượt, bản thân Cố Thủ.

- Văn Phượng Khanh, Hạo Thiên| Loạn Vũ Tinh Nguyệt: [Kế Sách] Tấn công đơn lẻ, đồng đội tăng 20% công thủ, trị liệu bản thân và đồng minh có lính ít nhất 4 lần, địch đối diện mất khả năng tấn công, bản thân hồi phục 100 sĩ khí.

- Chân Cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Đại Kiều| Lạc Thần Chi Mạc: [Kế Sách]Tăng 80+10 điểm sĩ khí cho đồng đội, trị liệu toàn thể phe ta và tăng 20% công kích, tăng khả năng trị liệu (tối đa 210k) 2 lượt, bản thân xác suất nhận Bạch Thuẫn, tăng 20% Phòng Thủ và hóa giải hiệu quả bất lợi.

- Tào Nhân, Trương Bao, Phan Chương| Bạo Nộ Chiến Hống: [C.Pháp]Gây sát thương toàn thể phe địch, giảm 40+30 điểm sĩ khí địch và giảm 20% tấn công, có xác suất 30% xua đuổi hiệu quả có lợi phe địch, bản thân nhận hiệu quả Cố Thủ, đồng đội tăng 20% tấn công.

- Văn Ương| Viêm Long Sát: [C.Pháp]Tấn công toàn thể địch và giảm 40% Chiến Phòng đồng thời hồi phục bản thân 50+50 sĩ khí, hồi phục lính bản thân và tăng 50% Chiến Pháp

- Triệu Vân| Ngân Long Thiên Tường: [C.Pháp]Tấn công liên tục đường thẳng, địch có sĩ khí càng cao sát thương càng lớn và giảm 40% chiến phòng, phục hồi binh lực, tăng 50% Phòng Thủ, Anh Dũng 2 hiệp và giải trừ hiệu quả bất lợi.

- Chu Thái| Vô Úy Chiến Thần: C.Pháp]Tấn công liên tục, khống chế sĩ khí địch trên đường thẳng, binh lực bản thân càng ít sát thương càng cao, nhận Thiết Bích 1 lượt.

- Trương Hợp| Tiên Cơ Chiến Trận: [C.Pháp]Tấn công liên tục và xóa hiệu ứng có lợi của địch trên đường thẳng, lính địch càng ít sát thương càng cao, bản thân tăng 25% công thủ và nhận hiệu quả Thiên Vận.

- Hoa Hùng| Dũng Quan Tam Quân: [Thường]Nhận hiệu quả Dũng Tuyệt, tấn công 500 sĩ khí hàng ngang cùng giảm 20% Vật Phòng, địch binh lực càng nhiều sát thương càng cao, bản thân hóa giải hiệu quả bất lợi.

- Củng Chí| Xúi Giục: [Kế Sách] Khống chế địch 1 lượt, giảm 10 sĩ khí địch, tăng 20% phòng thủ, bản thân hồi 100 sĩ khí.

  Tướng Truyền Thuyết Làm Mới (Thêm chỉ số, lính, hồi phục sĩ khí, tăng dame 50-80%)

- Giản Ung, Tiểu Kiều, Tào Thực| Uy Dương: Đồng đội tăng 60+10 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất xóa bỏ tất cả hiệu quả bất lợi của phe ta.

- Mê Đương| Định Quân Cổ: Đồng đội tăng 85+10 sĩ khí, bản thân tăng mạnh phòng thủ, duy trì 3 lượt.

- Cố Ung, Mã Lương, Tuân Du| Băng Phong: [Kế Sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50+50 sĩ khí.

- Trương Giác| Bình Thuật: [Kế Sách] Mưu công toàn bộ địch 3 lần, làm choáng lính địch đơn vị ít nhất tự thân hồi phục 50+50 sĩ khí.

- Vương Nguyên Cơ| Thanh Huy: Đồng đội tăng 25+10 sĩ khí và đồng đội nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt, tự thân phục hồi 50+50 sĩ khí.

- Hoa Đà| Nhân Y: [Kế sách] Trị liệu toàn đội, sau đó trị liệu 1 lần cho đồng đội ít lính nhất, hồi phục 20+80 sĩ khí và Cố Thủ 2 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí.

- Công Tôn Tu| Diêm La Kích: [Thường] Bản thân tăng bạo kích và nhận hiệu quả Thiên Vận sau đó tấn công nhóm 200 sĩ khí 1 lần, lính càng ít uy lực càng mạnh.

- Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị| Quân Lâm: Đồng đội tăng 85+10 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.

- Đặng Ngãi| Thần Binh Thiên Giáng: [Chiến+Kế+Thường] Nhận Loại Bỏ và Tịnh Hóa, sau đó tấn công 500 sĩ khí không cùng loại 3 lần, bản thân hồi 100 sĩ khí.

- Chung Hội| Loạn Thế Mưu: [Kế sách] Sát thương Mưu Công toàn phe địch 3 lần, giảm Mưu Phòng toàn phe địch 2 lượt, hồi lính toàn phe ta, bản thân hồi 50+50 sĩ khí.

- Thái Sử Từ, Bàng Đức| Tố Tập: [Chiến pháp] Tấn công thẳng 2 lần, 1 lần tấn công kẻ địch phía sau, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 50+50 điểm sĩ khí và vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.

- Từ Thứ, Giả Hử, Lỗ Túc| Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng lớn, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50+50 sĩ khí.

- Tôn Kiên, Ngụy Diên| Tinh Ngự: [Chiến Pháp] Pháp công đường ngang, -40% pháp phòng địch, thêm 1 lần pháp công toàn bộ 500 sĩ khí, bản thân hồi 50+50 sĩ khí.

- Hứa Chử| Hổ Tri: [Chiến Pháp] Liên tục tấn công đơn mục tiêu, lính càng thấp sát thương càng lớn, Cố Thủ và hóa giải hiệu ứng bất lợi.

- Lư Thực| Phản Kế: Giải trừ hiệu quả bất lợi phe ta, tăng 35 sĩ khí, bản thần hồi 145 sĩ khí.

- Điêu Thuyền| Bế Nguyệt: Tăng 80% tấn công phe ta, giảm 70% tấn công phe địch, duy trì 2 lượt, xác suất Mê Hoặc địch 2 lượt.

- Lữ Bố| Thiên Hạ Vô Song: Chiến Pháp] Tấn công toàn phe địch, gây sát thương lớn và có xác suất khiến địch Sợ Hãi, thêm 3 lần pháp công ngẫu nhiên mục tiêu đơn, bản thân hồi 50+50 sĩ khí, nhận hiệu quả Điên Cuồng và Phá Thành 2 lượt.

- Chúc Dung| Phần Thiên: [Thường] Tấn công toàn diện, sau đó tấn công đơn 2 lần gây sát thương cho đơn vị có lính ít nhất, lính càng ít sát thương càng cao, bản thân hồi phục 50+50 sĩ khí, bản nhận hiệu quả Anh Dũng và Thấu Suốt 2 lượt.

- Tư Mã Ý| Sinh Sát: [Kế sách] Tấn công mục tiêu ít lính nhất, giải trừ tất cả hiệu quả có lợi và lính càng ít sát thương càng cao, gây Hỗn Loạn cho mục tiêu 1 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thấu Suốt 2 lượt và hồi 100 sĩ khí.

- Khương Duy, Gia Cát Đản| Ân Nghĩa: Toàn bộ phe ta nhận 60% phòng thủ và Hồi Phục 2 lượt, hồi phục cho đồng đội 10+20 sĩ khí.

- Trình Dục, Gia Cát Khác, Pháp Chính| Liệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công kế sách toàn thể, xác suất khiến địch hỗn loạn, bản thân hồi phục 0+100 sĩ khí.

- Hoàng Cái| Ngọc Thạch Cụ Diệt: [Chiến Pháp] Hy sinh binh lực bản thân, gây sát thương cao cho địch trên đường thẳng và gây Âm Hồn 3 lượt, lính đối phương càng nhiều sát thương càng cao, bản thân hồi 50+50 sĩ khí và nhận hiệu quả thiết bích 3 lượt.

- Mã Siêu, Hạ Hầu Uyên, Chu Hoàn| Phong Trì Điện: [Chiến pháp] Phát động tấn công đường thẳng 500 sĩ khí liên tục, xác suất khiến địch đường thẳng hỗn loạn 3 hiệp, khôi phục binh lực ít nhất 2 lần.

- Quan Vũ| Thanh Long Trảm: [Thường] Tấn công đường thẳng, khiến địch giảm sĩ khí, tăng 300% vật công cho bản thân, nhận hiệu quả Phục Thù, Hấp Huyết và Cố Thủ, tăng 25+5 sĩ khí khi bị tấn công duy trì 3 lượt.

- Trương Liêu| Sáp Huyết Quỷ Nhẫn: [Chiến pháp] Tấn công đường thẳng liên tục, sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, có xác suất khiến kẻ địch tổn thương khi nhận trị liệu (tối đa 105k) duy trì 2 lượt.

- Tôn Sách| Bá Vương Thần Uy: [Chiến Pháp] Tấn công toàn diện, tăng 50+10 sĩ khí cho toàn quân ta, bản thân và đồng đội nhận hiệu quả Tịnh Hóa và Tòng Long duy trì 2 lượt.

- Tư Mã Chiêu| Ám Vân Chiến: [Mưu Công] Tấn công nhóm, khiến toàn phe địch giảm 10 điểm sĩ khí, hiệu quả Trị Liệu giảm 85% và gây hiệu quả Âm Hồn trong 30 lượt, bản thân hồi 50+50 sĩ khí.

- Hạ Hầu Đôn, Trương Phi, Cam Ninh| Hổ Khiếu Sơn Lâm: [Chiến pháp] Tấn công địch trên đường thẳng 2 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng lớn và giảm 150+50 sĩ khí, có tỉ lệ xua đuổi trạng thái có lợi của địch trên đường thẳng, tỉ lệ thấp khiến địch hàng dọc hỗn loạn.

- Lữ Mông| Bạch Y Độ Giang: [Thường+Kế] Tấn công hai lần 500 sĩ khí, lính địch càng ít sát thương càng cao, thiêu đốt 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thiên Vận, hồi phục 50+50 sĩ khí.

- Điển Vi| Huyết Chiến Bát Phương: [Thường] Tấn công toàn thể quân địch 2 lần, thêm 2 lần đơn thể địch ít lính nhất, lính địch càng ít sát thương càng cao, tự thân điên cuồng, hồi phục 50+50 sĩ khí.

- Quách Gia| Thần Quỷ Kế: [Kế sách] Tấn công liên tục địch hàng ngang, binh lực địch càng ít sát thương càng cao, địch nhân phía trước hỗn loạn, dính âm hồn, bản thân phản 80% sát thương.

- Chu Du| Đại Viêm Đế: [Kế sách] Tấn công toàn thể quân địch 2 lần, binh lực địch càng ít sát thương càng cao, bản thân nhận hiệu quả Hỏa Thần

- Gia Cát Lương| Bát Trận Đồ: [Kế sách] Tấn công toàn thể quân địch, tăng đồng đội và bản thân 25+10 sĩ khí, địch -25 sĩ khí, binh lực địch càng ít sát thương càng cao, đồng đội ít lính nhận nguyệt hồn và bạch thuẫn, bản thân tăng 50% mưu công và không ảnh hưởng sĩ khí.

 

Thông tin tướng khác xem thêm tại đây

4. Tính Năng Khác

 Mở giới hạn thành chính Level 300

  8 loại Quân Ấn mới

- Kỵ Sĩ Ấn, Hoa Tiêu Ấn: Tăng binh lực

- Thị Huyết Ấn: Tăng tấn công

- Dũng Chiến Ấn: Tăng phòng thủ

- Sách Pháp Ấn: Tăng chiến công

- Trí Dũng Ấn: Tăng chiến phòng

- Thao Lược Ấn: Tăng mưu công

- Dũng Quan Ấn: Tăng mưu phòng

 

 Mở Giới Hạn Võ Hồn Level 50

 Mở Giới Hạn Khắc Văn Level 43

 Update Trang Bị 180

Chỉ số thuộc tính gấp đôi trang bị 170

 

 Update 3 Loại Boss Thế Giới

 

 

 

5.  Binh Chủng 6S,6SS

 Băng Sương 6s,6ss

 

Lôi Đình Chiến Chuỳ: Đánh thường tự thân tăng 50 s.khí, nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt và không tăng s.khí địch

Bạch Mã Nghĩa Tòng: Chiến pháp cao,sau khi đánh thường nhận được Hội Tâm 2 lượt

Hư Không Trọng Kích: Tấn công thường và chiến pháp cực mạnh, sau khi tấn công nhận hiệu quả 2 lượt không giảm s.khí

Huyễn Tâm Mị Hồ: Tấn công thẳng,giảm 50 s.khí trên đường thẳng,tăng 40% mưu công 2 lượt

Thiên Âm Thiền Đàn: Mỗi lượt tăng phe ta 30 s.khí,bản thân tăng 35 s.khí

Xích Dực Lang Cung: Tấn công thường cực cao,sau khi tấn công nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt

Tử Mạch Linh Cung: Tấn công thường cực cao,sau khi tấn công nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt

Vũ Cơ: Công thẳng,giảm thẳng địch 50sk,tự thân +40% kế sách 2 lượt

Kỳ Cố Thủ: Mỗi lượt tăng phe ta 30 s.khí,bản thân tăng 35 s.khí

Bá Cự Băng Khải: Phòng ngự cực cao,tấn công tăng 50 s.khí không tăng s.khí địch,có xác xuất Đống Băng 1 lượt

Minh Hỏa Xa: Tấn công đường ngang, gây Thiêu Đốt cho địch 3 lượt, không tăng sĩ khí địch

Dung Nham Ma Thương: Phòng ngự cao,tấn công bản thân và đồng đội ít máu nhất nhận được Hộ Thuẫn 1 lượt

Tử Kim Long Kỵ: Đánh thường mạnh,phòng ngự ưu tú,giảm 50% sát thương địch 2 lượt

Hao Võ Kiếm Thánh: Tấn công trên đường thẳng 2 lần chiến pháp,địch không tăng sĩ khí,am hiểu bạo kích

 

 

Binh chủng khác xem thêm tại đây

6.  Quý Tử

 Yêu cầu level tối thiếu 150, luyện hệ hỗ trợ mới được tiến vào giai đoạn 3

- Thành chủ chỉ có thể luyện các skill sau đây: Vô Ngại, Chấn Kích, Cuồng Hào, Thực Tâm, Uy Dương, Thiên Chinh, Định Cổ Quân, Mãnh Hổ, Lang Tuyền, Thần Toán, Quỷ Mưu, Thần Uy, Trấn Hồn

- Đối với skill Thiên Chinh chỉ có Ngụy mới luyện được chức Quan Văn

- Đối với Lang Tuyền chỉ Thục mới luyện được

- Đối với Quỷ Mưu Ngụy không luyện được

- Đối với Thần Uy Ngô không luyện được

- Đối với Thần Toán Thục không luyện được

Giá mua skill là 100k vàng