PikaH5

INFO Game Ngọa Long S34

Game: - Đăng ngày: 14/09/2018

INFO Game Ngọa Long S34

1. Cấp Thành Chính Tối Đa Level 270

 

Cấp Chúa Công Tối Đa Level 775

2. Hệ Thống Dinh Phủ

  Tri kỷ, Vợ level tối đa 120 

  Thần lực thức tỉnh tất cả các skill ở trong gian đoạn 3 hệ hỗ trợ

2. Hệ Thống Tháp Thí Luyện

  Mở Thêm Tháp Thí Luyện Tầng 221 – 250.

 Thêm 2 Thần Tướng Vào Tầng 210 và 220

- Tư Mã Du giá điểm tướng 1 triệu hồn tướng và giá chiêu mộ 1 tỷ bạc

- Vương Nguyên Cơ giá điểm tướng 1 triệu hồn tướng và giá chiêu mộ 1 tỷ bạc

 Võ Hồn Tối Đa Level 30

3. Hệ Thống Binh Chủng 6

 Binh Chủng Ma Ngục

[Bộ Binh Cấp 6] Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

 

[Bộ Binh Cấp 6] Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

 

[Bộ Binh Cấp 6] Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

 

[Thương Binh Cấp 6] Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

 

[Thương Binh Cấp 6] Công và thủ thường ưu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

 

[Thương Binh Cấp 6] Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu phản đòn 30% sát thương.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Tấn công đường thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -15 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu bị thiêu đốt 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách 2 lượt.

 

[Quan Văn Cấp 6] Tấn công kèm mưu công, tỉ lệ bạo kích cao.

 

[Quan Văn Cấp 6] Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

 

[Quan Văn Cấp 6] Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

 

 Binh Chủng U Minh

[Bộ Binh Cấp 6]Công kích hạ sĩ khí bản thân và kẻ địch 60 đồng thời gây hiệu ứng ám hồn. Tấn công thường lính càng ít sát thương càng cao

 

[Bộ Binh Cấp 6]Tấn công thẳng 2 lần chiến pháp không làm tăng sĩ khí mục tiêu

 

[Bộ Binh Cấp 6]Mưu phòng cực cao, tấn công tăng cho phe ta ít lính nhất phản đòn và Tăng 25% phòng thủ。

 

[Thương Binh Cấp 6]Tấn công thường có thêm 1 lần kế sách công kích, tự thân tăng mưu công trong 3 lượt。

 

[Thương Binh Cấp 6]Năng lực ưu tú, tấn công thường có khả năng hút máu, thiêu đốt địch nhân 2 lượt đồng thời tự thân loại bỏ hiệu ứng bất lợi。

 

[Thương Binh Cấp 6]Công thường cực mạnh tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm thủ thường địch 3 lượt, bạo kích phản kích ưu tú。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Chiến pháp cực mạnh, sau khi công thường nhận hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Phòng ngự cực mạnh, công thường giảm 25 sĩ khí mục tiêu, có khả năng làm địch hỗn loạn trong 1 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Công thường nhận 50 sĩ khí và nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn trong 2 lượt。

 

[Cung Binh Cấp 6]Công thường kèm 1 lần chiến pháp, am hiểu bạo kích, không gia tăng sĩ khí đối phương 。

 

[Cung Thủ Cấp 6]Công thường giảm thủ mưu kèm hiệu ứng thiêu đốt địch trong 2 lượt đồng thời tự thân nhận hiệu ứng thần binh 2 lượt。

 

[Cung Binh Cấp 6]Năng lực phòng ngự cao, gây sát thương lớn với kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm sĩ khí đối phương 50, tự thân nhận trạng thái Tịnh Hóa 2 lượt。

 

[Quan Văn Cấp 6]Tấn công thẳng, địch có tỉ lệ nhận hiệu ứng Thiêu Đốt và Đóng Băng, địch càng nhiều sĩ khí chịu sát thương càng nhiều, tự thân nhận 50 sĩ khí. 。

 

[Quan Văn Cấp 6]Công thường kèm kế sách, địch càng ít lính chịu càng nhiều sát thương, chiến phòng bình thường。

 Binh Chủng Băng Sương

[Bộ Binh Cấp 6]Chiến phòng cao, tấn công thường tăng cho bản thân 25 sĩ khí và đồng đội 15 sĩ khí。

 

[Bộ Binh Cấp 6]Thủ thường cực cao, tấn công thường tự thân tăng 50 sĩ khí, không tăng sĩ khí mục tiêu。

 

[Thương Binh Cấp 6]Tấn công thường buff phòng thủ cho bản thân và đồng đội ít lính nhất trong 1 lượt và thêm hiệu quả Hộ Thuẫn cho đồng đội ít lính nhất。

 

[Thương Binh Cấp 6]Công thường và chiến pháp cao, sau khi tấn công tự thân nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Năng lực phòng ngự ưu tú, tấn công thường giảm thủ thường mục tiêu 50%。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Công, thủ thường cực cao, tấn công giảm khả năng phục hồi binh lực của kẻ địch 30%

 

[Cung Binh Cấp 6]Năng lực tổng hợp mạnh, tấn công tự thân tăng 50 sĩ khí không gia tăng sĩ khí mục tiêu。

 

[Cung Binh Cấp 6]Công thường cực cao, sau khi tấn công nhận Nguyệt Hồn và Hội Tâm。

 

[Quan Văn Cấp 6]Gia tăng bản thân 35 sĩ khí, đồng đội 30 sĩ khí。
 

[Quan Văn Cấp 6]Tấn công địch nhân theo đường thẳng và hạ sĩ khí mục tiêu 50, tự thân tăng 40% kế sách trong 2 lượt。

 

4. INFO Tướng Truyền Thuyết

 Ngụy Quốc

- Tào Thực: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Tào Phi: Mê Trận: [Kế sách] Mưu công toàn thể, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đào thoát trong 2 lượt, bản thân được hồi phục lính.

- Tuân Du: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Tuân Vực: Cửu Thiên Thần Lôi: [Kế sách] Sát thương mục tiêu có lính ít nhất 500 sĩ khí bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, phục hồi 50 sĩ khí.

- Tào Tháo: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí.

- Hứa Chử: Hổ Si: [Chiến pháp]Tấn công liên tục đơn thể địch nhân ít lính nhất, binh lực càng ít sát thương càng cao, bản thân giải trừ buff bất lợi và nhận hiệu quả điên cuồng.

- Trương Hợp: Thiện Trận Xảo Hợp: [Chiến Pháp]Chiến pháp liên tục, sát thương lên địch càng ít lính nhận sát thương càng cao, loại bỏ trạng thái có lợi của địch, tự thân hồi 145 sĩ khí, nhận hiệu ứng hồi lính bản thân trong 2 lượt.

- Chân Cơ: Lạc Thủy Giai Nhân: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả phục hồi binh lực 2 lượt.

- Bàng Đức: Tố Lưu Nghịch Tập: [Chiến pháp] Gây sát thương trên đường thẳng 2 lần, thêm 1 lần sát thương vào quân phía sau, địch càng ít lính sát thương càng cao, tự thân nhận trạng thái thiết bích 1 lượt và hồi 50 sĩ khí.

- Từ Hoảng: Hỏa Ngưu Trùng Kích [Chiến pháp] Chiến pháp liên tục gây sát thương lên toàn thể quân địch, có tỉ lệ thấp gây choáng quân địch.

- Giả Hủ: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu lính địch càng ít sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao không tăng sĩ khí địch, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Tào Nhân: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp.

- Mãn Sủng: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

- Trình Dục: Liệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn 1 lượt.

 Thục Quốc

- Giản Ung: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Chu Thương: Liên Kích: [Thường] Gây sát thương cao cho toàn thể phe địch, tấn công địch trước mặt 2 lần.

- Mã Lương: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Bàng Thống: Cửu Thiên Thần Lôi: [Kế sách] Sát thương mục tiêu có lính ít nhất 500 sĩ khí bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, phục hồi 50 sĩ khí.

- Lưu Bị: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí.

- Triệu Vân: Ngân Long Xung Trận: [Chiến Pháp]Gây sát thương chiến pháp liên tục đường thẳng lên kẻ địch càng nhiều sĩ khí nhận càng nhiều sát thương, giảm 50% pháp phòng địch trong 2 lượt, tăng chiến pháp 20%.

- Hoàng Nguyệt Anh: Lạc Thủy Giai Nhân: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả phục hồi binh lực 2 lượt.

- Hoàng Trung: Lưu Tinh Truy Nguyệt: [Thường ] Tấn công địch ít lính nhất, lính càng ít sát thương càng cao, giảm thủ thường của địch 40%, tự thân khôi phục 145 Sĩ khí và nhận hiệu quả Điên Cuồng.

- Mã Tắc: Liêu Thiên Hỏa [Kế sách]: Tấn công đơn liên tục, sát thương cao kẻ địch nhiều lính, xóa trạng thái tốt của đối phương, mất lính không giảm sát thương.

- Từ Thứ: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Ngụy Diên: Tinh Tướng: [Chiến pháp] Tấn công hàng ngang, thêm 1 lần toàn thể quân địch bằng 500 sĩ khí, địch hàng ngang giảm chiến phòng, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

- Khương Duy: Ân Trạch: Toàn thể phe mình nhận được thủ hộ và hồi máu trong 2 hiệp, đồng thời đồng đội gia tăng thêm 10 sĩ khí。

- Trương Bao: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp.

- Pháp ChínhLiệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn 1 lượt.

 Ngô Quốc

- Tiểu Kiều: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Chu Nhiên: Kình Nỏ: [Chiến pháp] Gây sát thương 2 lần cho địch theo hàng ngang và tự hồi phục 145 sĩ khí, đồng thời vào trạng thái loại bỏ, miễn hiệu quả bất lợi, duy trì 2 lượt.

- Cố Ung: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Lục Tốn: Liêu Thiên Hỏa: [Kế sách]: Tấn công đơn liên tục, sát thương cao kẻ địch nhiều lính, xóa trạng thái tốt của đối phương, mất lính không giảm sát thương.

- Tôn Quyền: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí.

- Chu Thái: Dục Huyết: [Chiến Pháp]Chiến pháp liên tục đường thẳng, bản thân lính càng ít sát thương càng cao, giảm sĩ khí nhận được của mục tiêu 80% trong 2 lượt.

- Đại Kiều: Lạc Thủy Giai Nhân: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, toàn thể phe ta nhận hiệu quả phục hồi binh lực 2 lượt.

- Thái Sử Từ: Tố Lưu Nghịch Tập: [Chiến pháp] Tấn công thẳng 2 lần, thêm 1 lần tấn công kẻ địch phía sau, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 50 điểm sĩ khí và vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.

- Tôn Thượng Hương: Lưu Tinh Truy Nguyệt: [Thường ] Tấn công địch ít lính nhất, lính càng ít sát thương càng cao, giảm thủ thường của địch 40%, tự thân khôi phục 145 Sĩ khí và nhận hiệu quả Điên Cuồng.

- Lỗ Túc: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Tôn Kiên: Tinh Tướng: [Chiến pháp] Tấn công hàng ngang, thêm 1 lần toàn thể quân địch có xác suất bằng 500 sĩ khí, địch hàng ngang giảm chiến phòng, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

- Phan Chương: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp

- Gia Cát Khác: Liệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn 1 lượt.

- Hoàng Cái: Hủy Diệt: [Chiến pháp] Hy sinh binh lực bản thân gây sát thương lớn cho địch nhiều lính hàng dọc, địch hàng dọc ám hồn, bản thân nhận trạng thái thiết bích và phục hồi 50 sĩ khí.

- Gia Cát Cẩn: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

 Quần Hùng

- Nhan Lương: Kiêu Tướng: [Chiến Pháp]Toàn thể tấn công, thêm Hộ Thuẫn cho đội có lính ít nhất và giảm 60% pháp phòng vào địch ít lính nhất và địch nhiều sĩ khí nhất, duy trì 2 lượt, bản thân hồi 145 sĩ khí.

- Văn Sửu: Dũng Tướng: [Chiến pháp] Chiến pháp liên tục, phát động 3 lần tấn công 500 sĩ khí kẻ địch ngẫu nhiên.

- Cao Lãm: Phá Địch: [Thường] Phát động tấn công toàn thể địch, trị liệu và tăng vật công cho toàn thể phe ta, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Vương Dị: Lành Thương: [Kế Sách] Trị liệu cho quân đồng minh 2 lần, đồng thời nhận hiệu quả loại bỏ bất lợi, duy trì 3 lượt.

- Mã Hưu: Dương Công: [Chiến pháp] Tấn công đường thẳng, giảm 100% tấn công của kẻ địch trên cùng đường thẳng trong 1 lượt và xóa hiệu quả có lợi của tướng địch phía trước.

- Điền Phong: Kỳ Môn: [Kế sách] Tấn công toàn thể phe địch, có xác suất thêm cho địch hiệu ứng ám hồn 2 lượt.

- Vương Doãn: Mê Trận: [Kế sách] Mưu công toàn thể, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đào thoát trong 2 lượt, bản thân được hồi phục lính.

- Điêu Thuyền: Bế Nguyệt: [Hỗ Trợ] Tấn công của tất cả đội phe ta tăng 70%, tất cả đội phe địch giảm 20%, duy trì 2 lượt, có xác suất mê hoặc địch 2 lượt.

- Lữ Bố: Thiên Hạ Vô Song: [Chiến Pháp] Gây sát thương cao cho toàn phe địch, tấn công đơn thêm 1 lần mục tiêu hàng trước, 2 lần mục tiêu hàng sau, bản thân hồi 50 sĩ khí và nhận hiệu quả Hội Tâm và Điên Cuồng, duy trì 2 lượt.

- Mê Đương: Định Quân Cổ: Đội tăng thêm 85 điểm sĩ khí, tăng năng lực phòng thủ cho bản thân, duy trì 3 lượt.

- Trương Ninh: Hoàng Thiên Quỷ: [Thường] Tấn công toàn bộ địch, bản thân nhận được Hội Tâm, Tử chiến và Điên cuồng trong 4 lượt, đồng thời rơi vào trạng thái miễn sát thương và hiệu quả khư trừ trong 1 lượt.

- Vương Nguyên Cơ: Thanh Huy: Đồng đội tăng 25 điểm sĩ khí và giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn trong 2 lượt, tự hồi phục 50 sĩ khí.

- Trương Giác: Thái Bình Yêu Thuật: [Kế sách] Tấn công toàn bộ địch 3 lần, choáng tướng ít lính nhất và nhiều sĩ khí nhất, tự thân hồi 50 sĩ khí.

- Đổng Trác: Bạo Lệ: [Chiến pháp] Liên tục hai lần thẳng tắp chiến pháp công kích, binh lực càng thấp sát thương càng lớn, đối với mình tự tạo Tổn thương, tăng thủ và chiến pháp của bản thân, tự thân hồi 145 Sĩ khí.

- Hoa Đà: Thần y: [Kế sách]: Hồi phục binh lực cho toàn thể đồng đội,tăng 50 sĩ khí, tăng thủ và hồi phục binh lực thêm 1 lần cho đội ít lính nhất, tự thân hồi phục 145 sĩ khí.

- Công Tôn Tu: Diêm La Kích: [Thường] Bản thân tăng bạo kích và hiệu quả Tấn công 100%, sau đó phát động 1 lần tấn công nhóm 200 sĩ khí, lính càng ít uy lực càng lớn.

- Đặng Ngãi: Thần Binh Thiên Hạ: [Chiến+Mưu+Thường]Tự thân nhận khu trừ và tịnh hóa, đáng hàng ngang, hàng dọc và 1 lần đơn thể vào địch có ít lính nhất, tự thân hồi 100 sĩ khí

- Văn Sính: Trấn Hồn: [Chiến Pháp]Công kích toàn thể địch nhân, trị liệu và gia tăng 25 sĩ khí cho đồng đội, tự thân nhận được hiệu ứng nguyệt hồn trong 3 lượt 

- Chung Hội: Loạn Thế Mưu Quyền: [Kế sách] Mưu công 3 lần, giảm mưu phòng 2 lượt kế tiếp cho toàn bộ địch. Hồi phục toàn thể lính phe ta, bản thân tự hồi 50 điểm sĩ khí.

- Văn Ương: Đàm Long: [Chiến pháp] Gây sát thương cao 2 lần đường thẳng đồng thời hồi phục bản thân 50, hồi phục lính bản thân và hạ thấp chiến pháp phòng thủ của địch trên đường thẳng  trong 2 lượt.

- Chúc Dung: Phần Thiên Nộ Hỏa: [Thường]Sát thương toàn thể địch lần 1, sát thương thêm 1 lần vào đội ít lính nhất (lính càng ít s.thương càng mạnh), sát thương thêm 1 lần vào đội nhiều sĩ khí(sĩ khí càng nhiều sát thương càng mạnh), tự thân hồi 50 sĩ kh.

- Mạnh Hoạch: Thị Huyết Cuồng Nộ: [Thường]Kế sách theo đường thẳng, thêm 1 lần sát thương cao vào đội ít lính nhất, tự thân nhận Hội Tâm và hồi 50 sĩ khí, giảm 20% thủ thường địch, đồng đội nhận Huyết nhẫn.

- Gia Cát Đản: Ân Trạch: Toàn thể phe mình nhận được thủ hộ và hồi máu trong 2 hiệp, đồng thời đồng đội gia tăng thêm 10 sĩ khí。

- Củng Chí: Sách Phản: [Kế sách] Khống chế đối phương 1 lượt, tự hồi phục 100 sĩ khí.

- Thẩm Phối: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

- Tư Mã Ý: Đoạt Mệnh [Kế Sách] Tấn công địch nhân ít lính nhất, gây sát thương lớn bằng 500 sĩ khí, nếu địch không chết sẽ gây hỗn loạn, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

- Trương Tú: Ma Quân: [Thường]Tấn công kẻ địch trên đường thẳng, và nhận hiệu quả Thị Huyết cho phe ta duy trì 3 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

5. Giảm Giá Và Tặng Tướng Truyền Thuyết

xem tại đây