PikaH5

Hướng Dẫn Tải Mini Client Choi68

Game: Toàn bộ - Đăng ngày: 29/10/2020

 

 Tải Mini Client ( Giải Nén Không Cần Cài Đặt )

 

 Link Tải Mini Client 32bit: Tại Đây 

 Link Tải Mini Client 64bit: Tại Đây 

  Link Tải Mini Client (Bản Cài Đặt ): Tại Đây

  Hướng Dẫn Cài Đặt Mini Client :

 Sau khi chọn tải mini Client cho windows 10, click vào file .msi và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn

 

 Chọn thư mục lưu trữ rồi tiến hành cài đặt

 

 

  Lưu Ý : Sau khi cài đặt thành công nếu Không Thể Khởi Động Mini Client vui lòng cài thêm ứng dụng NETFRAM

 Link Tải NETFRAM: Tại Đây