PikaH5

Hướng Dẫn Nhập Code Và Chuyển Quà Vào Game

Game: Toàn bộ - Đăng ngày: 05/07/2020

 Hướng Dẫn Nhập Code Và Chuyển Quà Vào Game

 

 Bước 1 :

 Click Chọn GiftCode tại trang chủ choi68.com

 

 

  Bước 2 :

Click Chọn GiftCode và Chọn Game bạn muốn nhận GiftCode

 

  Bước 3 :

Click Chọn Máy Chủ và nhập đúng GiftCode để nhận quà

 

 

​​​​​​​  Bước 4 :

​​​​​​​ Click Chọn Rương Web Side và chọn đúng quà muốn chuyển vào game

 

 

Bước 5 :

​​​​​​​ Click Chọn Server bạn muốn nhận quà và chuyển quà vào game

 

 

Sau đó vào Thư Ingame để nhận quà đã chuyển vào

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ !