PikaH5

 

 Đua Top Nhận Danh Hiệu Độc Quyền

 

 Trong thời gian máy chủ mới khai mở ,  Tiên Hữu đầu tiên đạt được yêu cầu để nhận danh hiệu Đầu Tiên sẽ sở hữu danh hiệu Vĩnh Viễn và duy nhất tại máy chủ

 

 

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ!