PikaH5

Đặc Quyền VIP User Choi68

Game: Toàn bộ - Đăng ngày: 04/07/2020

Hệ Thống Đặc Quyền Và Ưu Đãi Vip Choi68

 Đặc Quyền Vip Và Ưu Đãi

Cấp VIP người chơi sẽ được tính theo tổng số tiền người chơi nạp vào Cổng Choi68.

Tùy theo mỗi cấp VIP mà người chơi sẽ nhận được những ưu đãi tương ứng.

Hoàn trả nạp thẻ dành cho VIP: Khi người chơi đạt được mốc VIP nhất định, lúc nạp tiền vào cổng game Online Choi68 sẽ nhận thêm % Hoàn trả vào Tài Khoản theo các mốc VIP tương ứng:

 


 

 GiftCode Vip Bạc : Dành cho VIP1 - VIP3

Code VIP 1-3 Bảy Viên Ngọc Rồng: VIP13BVNR

Code VIP 1-3 Binh Pháp Tam Quốc: VIP13BP_OJ16NL

 GiftCode Vip Vàng : Dành cho VIP 4- VIP6

Code VIP 4-6 Bảy Viên Ngọc Rồng: VIP46BVNR

Code VIP 4-6 Binh Pháp Tam Quốc: VIP46BP_X2QFY0

 GiftCode Vip Kim Cương : Dành cho VIP 7, VIP 8

Code VIP 7 Bảy Viên Ngọc Rồng: VIP7BVNR

Code VIP 8 Bảy Viên Ngọc Rồng: VIP8BVNR

Code VIP 7 Binh Pháp Tam Quốc: VIP7BP_AU1DVX

Code VIP 8 Binh Pháp Tam Quốc: VIP8BP_XYNB9T

Lưu Ý: Các loại Giftcode VIP là Đặc Quyền Người chơi tại CHOI68, mỗi loại Giftcode nhận được 1 lần duy nhất cho 1 game mới Open Beta tại cổng CHOI68