PikaH5

Chuỗi Sự Kiện Mở Server

Game: - Đăng ngày: 12/03/2020

Bẩm chúa công !

Vi thần xin gửi đến chúa công chuỗi sự kiện hấp dẫn với nhiều phần quà giá trị khi chúa công tham gia vào chiến trường 3Q Truyền Kỳ

 . Quà truyền Tin Open S41 - Xích Thố Mã

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Khuyến Mãi Nạp Thẻ

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Trục Lộc Thiên Hạ

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Nạp Tích Lũy Nhận Quà Siêu Giá Trị

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 .Tiêu Phí Mỗi Ngày Nhận Quà Hoàn Trả

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 .Quà Nạp Tùy Ý Mỗi Ngày

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 Nạp Liên Tục Mỗi Ngày

 

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

. Tích Lũy 1000 Vàng Nhận Thần Nữ

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

  Báo Danh Nhận Thần Nữ

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 Thăng Cấp Nhận Thưởng

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Server Mới Nạp Hoàn Trả

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Công Thành Đại Chiến

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Tranh Mua Giảm Giá Cuối Tuần

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 . Danh Tướng Tửu Quán 

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 .Chuỗi Sự Kiện Đua TOP

 

(Click vào ảnh để xem chi tiết)

 

 

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !