PikaH5

Bản Đồ Pokemon

Game: - Đăng ngày: 20/03/2020

Bản Đồ

 

Thông qua việc các Huấn Luyên Viên vượt qua các ải để có thể tiến đến những thị trấn khác nhau để có thể  thu phục nhiều Pokemon quý hiếm

 

 

Mỗi thành phố khác nhau có thể thu phục nhiều loại Pokemon khác nhau